Videos

 

Tarana

Tara Charane – Malkauns (Intense Footwork)

Guru Stotram (Shloka): Guru Brahma Guru Vishnu

Namaskar – Om Bhur Bhuvasvaha

Pure Nritta with Tabla

Kaida-Peshkar, Tabla-Kathak Jugalbandhi

Kathak Paran-Bandish with Tabla

Madhuban Mein Radhika Nache Re

Little Krishna & his friend Sudama

Maa Basant Aayo

Light Within!

Tabla-Kathak Jugalbandhi & Jhulan Ke Din Aaye

Peshkar

Group Performance

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!